Revízie spotrebičov a ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania 

 

Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín: 

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok) 

skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok) 

skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok). 

 

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia 

 

Revízie náradia sa vykonávajú: 

pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2 

pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi). 

 

Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia

skupina náradie triedy ochrany lehota revízie
A I 6 mesiacov
A II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
B II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
C II a III 3 mesiace

 

 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov 

 

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín: 

A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi 

B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.) 

C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch 

D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.) 

E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti 

 

 Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického ručného náradia 

 

skupina spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné a pripevnené spotrebiče
  kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A Vždy pred vydaním používateľovi
B pred použitím 3 mesiace pred použitím 3 mesiace pred použitím 6 mesiacov
C pred použitím 6 mesiacov pred použitím 12 mesiacov pred použitím v zmysle STN 33 1500
D 1 týždeň 12 mesiacov 1 mesiac 12 mesiacov 3 mesiace v zmysle STN 33 1500
E 1 mesiac 12 mesiacov 6 mesiacov 24 mesiacov 12 mesiacov v zmysle STN 33 1500